യൂറിക് ആസിഡ് ഒഴുകിപ്പോവാൻ ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി

യൂറിക് ആസിഡ് വർദ്ധിച്ചത് കൊണ്ട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അധികമായിരിക്കുന്ന പലരും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് എന്താണ് യൂറിക്കാസിഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പ്രിവന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഒരുകാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ല ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു വേസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നത്.

ഇത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തുവായിട്ടാണ് യൂറിക്കസ് എന്ന് പറയുന്നവരെ എൻസൈം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് യൂറിക് ആസിഡിന് പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ പരിണാമത്തിന്റെ നാൾവഴികളിൽ എവിടെയോ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന അലെന്റൈൻ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു മാറുകയും പകരം യൂറിക്കാസിഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ശരീരത്തിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു കിഡ്നിയാണ് യൂറിക്കാസിഡിന് പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നത്.

പറയുന്നത് ഒരു വെറും കേവലം ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെയിസ്റ്റ് ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും അല്ല ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ആന്റിഓക്സിഡൻറ് ആണ് ഈ പറയുന്ന യൂറിക് ആസിഡ്. അറിയാം എന്താണ് ആന്റിഓക്‌സിഡന്റ് എന്ന് കോശങ്ങൾക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് ഓക്സീകരണം വഴിയാണ് നമുക്കറിയാം ആൻ്റി ഓക്സിഡൻറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment