നിങ്ങളുടെ വയറിലെ കൊഴുക്ക് കുറയാൻ ചെയ്യേണ്ടത്

മുടികൊഴിച്ചിൽ അമിതവണ്ണം പരിധിവരെ ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് പിസിഒഡി എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ എല്ലാം പരിശോധിക്കണം. ഇന്ന് വളരെ കോമൺ ആയി കാണുന്നത് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രധാനമായും ഹോർമോണൽ ഇൻബാലൻസ് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് നമ്മുടെ തെറ്റായ.

ജീവിതശൈലം മറ്റു കാരണങ്ങളാലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻസുലിന് അന്നജത്തെ കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടും അതുമൂലം ഒരുപാട് കൂടി കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ശരീരത്തിനുള്ള പുരുഷ ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ടാവുകയും അതിൻറെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം സ്ത്രീ ഹോർമോണുകൾ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ അണ്ഡങ്ങൾ പൂർണ വളർച്ചയെത്തില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ അണ്ഡങ്ങൾ ഓവറിയുടെ ചുറ്റും പിടിച്ചിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു മാലയിലെ മുത്ത് പോലെ കാണാം ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം ദിവസം കൂടുമ്പോൾ മാത്രമേ ആകുകയുള്ളൂ ബ്ലീഡിംഗ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മെയിൽ ചുണ്ട് താടി തുട വയറ് നെഞ്ച് ഭാഗത്ത് രോമവളർച്ച കഷണ്ടിയുടെ ലക്ഷണം കാണും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment