മലബന്ധം ഒരുക്കി കളയാൻ ഇനി കോഴിമുട്ട കൊണ്ട് ഒരു വിദ്യ

പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് മോശം മുറുകെയാണ് പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നമാണ് എല്ലാരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നല്ലതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പഴം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മോഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾ ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല ഇതിൻറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൂടലിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയകൾ ഉള്ളതു തന്നെയാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ദഹനം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ കുടലിലെ പ്രവർത്തനം നടന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ദഹനവും മലവും കൃത്യമായി പോവുകയുള്ളൂ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ഒരു കാര്യമാണ് നോക്കാതെ എത്ര പഴം കഴിച്ചിട്ട് കാര്യം വരത്തില്ല നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മെഡിറ്റേഷൻ എടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മലം പോവാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്.

അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും മെഡിസിൻ എടുക്കുന്ന ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് മല പോവാണ് എന്ന് തോന്നുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെഡിസിന് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇത് പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വേറെ ഏതെങ്കിലും മെഡിസിൻസ് ഇടുക എന്ന രീതിയിൽ പറയണം. പല ആളുകളും വയറു ഇളകി പോവാനുള്ള പല മരുന്നുകളും കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ദോഷം ചെയ്തു എന്ന് വരാം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *