ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്

വളരെ സാധാരണമായിട്ട് കാണുന്ന എന്ന് വളരെ ഡെയിഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രോഗത്തിനെപ്പറ്റിയാണ് സ്റ്റോക്ക് അഥവാ പക്ഷാഘാതം എങ്ങനെയാണ് ചികിത്സിക്കേണ്ടത് ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കാം. രക്തസ്രാവം മൂലമുള്ള സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിലെ രക്തക്കുഴൽ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ആ വലിയൊരു രക്തക്കുഴൽ ഉണ്ടാവില്ല ഈയൊരു എക്സ്ട്രാമിച്ച് സ്റ്റോക്ക് ആർക്കൊക്കെ വരാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്.

നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാനായി പോകുന്നത്. പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെയല്ല ഏത് വയസ്സുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിലും 18 വയസ്സ് മുതൽക്ക് 70 90 വയസ്സുള്ള നൂറ് വയസ്സുള്ള ആർക്കും വരാം ഈയിടെയായി പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറെയധികം പുകവലി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് ഒരുപാട് പേരിലും കണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ്.

രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ ബീഫാസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻറെ ഏറ്റവും ഒരു എളുപ്പമുള്ള സൂത്രവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ്റ്റ് ഓഫ് ബാലൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഐസ് സൈറ്റ് ചെയ്ഞ്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *