നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കൊളസ്ട്രോൾ വരാതിരിക്കാൻ ഉള്ള ഒരേയൊരു മാർഗം

ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല ഞാൻ ഇറച്ചി കഴിക്കാറില്ല മീൻ കഴിക്കാറില്ല മുട്ട കഴിക്കാറില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള എണ്ണയും കഴിക്കാറില്ല പക്ഷേ എന്നിട്ടുപോലും എന്റെ കൊളസ്ട്രോൾ നോർമൽ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ കൊളസ്ട്രോളിനെ പറ്റി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ 80 ശതമാനത്തോളം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് 20 ശതമാനം മാത്രമാണ്.

നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നത് 20 ശതമാനം നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നല്ല കൊളസ്ട്രോളും നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ കാണാം ഇതിന്റെയൊക്കെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ സാധാരണ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും നിർബന്ധമായിട്ട് വേണ്ടതാണ്.

സമയത്താണ് നമുക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. നമ്മുടെ ഹാർട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻറെ ഫംഗ്ഷന് ഹാർഡ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിനൊക്കെ തടയുന്നൊരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് പറയുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും അതേസമയം തന്നെ എൽഡിഎൽ കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടീട്ടും നമുക്ക് എച്ച് ഡി എൽ നിർബന്ധമാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *