ഹൃദ്രോഗം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

വളരെ കോമൺ ആയി അറിയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഫാമിലിലോ ഫ്രണ്ട്സിലോ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു അതേസമയത്ത് ഹൃദയാഘാതം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയമല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നും ഇല്ലാതെ കാണാനില്ല രാത്രി വരെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചിരുന്നു പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഈ ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ് ഹൃദയാഘാതം എന്ന് പറയുന്നത്.

ഇത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻറെ അബ്നോർമാനി കൊണ്ടു തന്നെയാണ്. ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന കാരണം വന്ന ആൾക്കാരാണ് കാണപ്പെടുന്നത് വന്നാല് എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്താൻ അൻ്റിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യുക ഇത് പ്രധാനമായും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നു.

നമുക്ക് പരിപൂർണ്ണമായി നോർമലിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ഇത് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയിലായിരുന്നു ഗ്യാസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതുമൂലം ആശുപത്രികളിൽ എത്താൻ കഴിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ പോവാതെ ഹാർട്ടിന്റെയും മസിലുകൾ ഡാമേജ് ആവുകയും പ്രവർത്തനം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *