ഈയൊരു കാര്യം എല്ലാ മാസവും ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക

ക്യാൻസർ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേടി തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് ക്യാൻസറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട ഇവാലുവേഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ് നശിപ്പിക്കാൻ ആയിട്ട് ക്യാൻസർ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരു റൂമിലുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും പുറത്താക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക.

അവരെല്ലാവരും വെടിവെച്ചു കൊല്ലണമെന്നില്ല അവരെ എല്ലാവരെയും കഴുത്തിന് തള്ളി പുറത്താക്കണമെന്നില്ല പകരം നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്താൽ ഓഫ് ചെയ്തു അടച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട സന്ദേശം കിട്ടും ഒരു പതിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറത്തു ഇതുപോലെ നമുക്ക് പ്രവൻ്റ് ചെയ്തു നിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പുറത്താക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമുണ്ട് അത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.

ആദ്യമേ തന്നെ കാൻസറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ അനിയന്ത്രിതമായ പനി അതായത് നാളുകൾ ആയിട്ട് വളരെ കടുത്ത രീതിയിലുള്ള പനി. എന്താണ് കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതേപോലെ നമുക്ക് അൺ എക്സ്പ്ലെയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുമല്ല ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ അഞ്ച് കിലോ 10 കിലോ ഒക്കെ കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുക എന്നൊരു തോന്നൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment