ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നതിനുമുമ്പ് ഉള്ളതാണ്

കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അധികം കൂടുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നതിനു മുന്നേയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നും എങ്ങനെ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാം എന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് മോഡിഫൈ കാരണങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ.

അത് ആദ്യം വരുന്നത് ബി പി കൂടുതലായിട്ടും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് പുകവലി അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപാന ശീലം അമിതമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലും സാധ്യത കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രായമായവരിലൊക്കെ ചിലപ്പോ ഹാർട്ടറ്റാക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ആർത്തവവിരാമത്തിനു ശേഷമുള്ള സ്ത്രീകളാണ്.

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങളും കണ്ടു എന്ന് വരാം. സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതായത് ഹോർമോണിങ് ബാലൻസ് വരുന്ന രീതിയാണിത് ഹോർമോണി ബാലൻസ് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ കൂടാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം ആണ് ഇനി അടുത്തതായി പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് അതായത് അച്ഛനും മുതിർന്നവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് കുട്ടികളിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത അധികമാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment