സ്ത്രീകൾക്ക് മാറാത്ത സന്ധി വേദനയ്ക്കുള്ള പരിഹാരം മാർഗങ്ങൾ

സന്ധിവേദന വയറുവേദന മൂത്രശങ്ക ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫൈബ്രോമയോളജിയ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. ഇന്ന് അധികം ആളുകൾക്കും പരിചയം ഇല്ലാത്ത ഒരു വാക്കാണ് ഫൈബ്രോമയോർജിയ ജനസംഖ്യയിലെ രണ്ടു മുതൽ 8 ശതമാനം ആൾക്കാരും എന്നീ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് പ്രത്യേക ഒരു രോഗമുണ്ട് എങ്കിൽപോലും അതിൻറെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് ഏത് ടെസ്റ്റ് എടുത്താലും അത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല.

എന്നുള്ളതാണ്. കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷണൽ സൊമാറ്റിക്സ് എന്ന് എല്ലാം നോർമലായി ഒരു കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഒരുപാട് തിയറികളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് വിഷാദ രോഗത്തിന്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങളാണ് അതൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ മറ്റു ചിലർ പറയുന്നത് ബോഡിയും മനസ്സും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വേർതിരിവ് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്.

എന്നുള്ളതും പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പാലൻസ് വന്നാലും നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പാടുകളോ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ നാഡീകൾ വഴി സുഷുമ്നയിൽ എത്തിക്കുകയും ഈ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂറോ വഴിയാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *