നിങ്ങളുടെ കവിളുകൾ തുടക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

വളരെ സർവ്വസാധാരണമായി കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് സന്ധി വേദനകൾ നമുക്കറിയാം വേദനകൾ പലതരത്തിലുണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആമവാദവും ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സന്ധിവാതവും ഗൗട്ടി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇത് എല്ലാ ഉൽപാദന വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുകയും അതുവഴി എല്ലാ വർധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാബേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട്.

നമ്മളെ ഭക്ഷണരീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ലീഫുകൾ അതിൻറെ ഇലകൾ എടുത്ത് അല്പം ചതച്ചതിന് ശേഷം എവിടെയാണോ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളത് പറയുന്ന ജോയിന്റിന് ചുറ്റുമായി ഒരു അരമണിക്കൂറോളം കെട്ടിവെക്കുന്നതും വളരെ ഗുണപ്രദമായി കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വെറും ജോയിന്റിനു വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട്.

ഈ ജോയിൻറ് ഹെൽത്തിന് ഉപരി ആയിട്ട് നമ്മുടെ സഹായിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് നമ്മുടെ ന്യൂറോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇറിറ്റേഷൻസിന് നമ്മുടെ നാടികളെ വാദിക്കാൻ സാധ്യത വലിയ പരിധിവരെ കുറക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഫങ്ക്ഷന് ഒത്തിരി സഹായിക്കുന്നതായിട്ട് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *