ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ്മ എന്ന രോഗം പൂർണമായും മാറ്റിയെടുക്കാം

ജീവിതശൈലി വ്യതിയാനങ്ങളും മൂലം ആസ്മാ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടിവരികയാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ പ്രതിരോധിക്കാനും കഴിയും. ആസ്മ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തെയും ശ്വാസ നാഡീയെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അതിലെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം പോകുന്ന പാസ്സേജസില് അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളെയും.

ബാധിക്കുന്ന ഈ ശ്വാസകോശ സംബന്ധരോഗമാണ് ആസ്മ ശ്വാസനാളത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള വേഗം പേശികളിലും മുറുകുന്നത് എന്നിവ മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചുമ ശ്വാസംമുട്ടൽ ശ്വാസതടസ്സം നീചമുഴക്കം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഈ ലക്ഷണങ്ങളിൽ സൗമ്യമോ കഠിനമോ ആവാം കാലക്രമേണ ഇത് വന്നുപോയും ഇരിക്കും. നമ്മുടെ ശ്വാസം അതല്ലേ എയർ പോകുന്ന പാസ്സേജസില് അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

മസിൽ വച്ചാണ് അത് ഉള്ളിലേക്ക് ശ്വാസം കയറാനും പറ്റില്ല പിന്നെ അകത്ത് കേറുന്ന പുറത്തേക്കു പോരാനും പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ആയിട്ട് മാറുന്നത് നമുക്കൊരു കുടുംബത്തിൽ അച്ഛമ്മയ്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വരാനുള്ള അതുപോലെ പിന്നെ നമ്മളുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്തരീക്ഷം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫുഡ് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മുടെ ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു അസുഖം വരുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *