ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുടികൊഴിച്ചിൽ മാറ്റിയെടുക്കാം

ജനങ്ങൾ സാധാരണയായി കാണുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിരീഡിൽ മുടികൊഴിച്ചിലില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്തൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ തടയാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. കാരണങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പല ടൈപ്പ് ഓഫ് മുടി കൊഴിച്ചിലുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന മുടി കൊഴിച്ചിൽ.

നമുക്ക് ചില അസുഖങ്ങൾ മൂലമാണ് കൂടുതലായും നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്തുണ്ടാകുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദം കൂടാതെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഹെയർ പോകുന്നത് കാണാം കൂടാതെ വിറ്റാമിൻ കുറവ് കാൽസ്യക്കുറവ് മറ്റുകാരണങ്ങളാണ് ഡിഫിഷൻസി ചില ഹോർമോൺ ബാലൻസുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് മറ്റു കാരണങ്ങൾ കൂടി ഇതിന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. കൂടാതെയുള്ള ഹെയര്‍ഫോളാണ് ജനറ്റിക്കായിട്ട് ജനതപരമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുവരുന്ന ഹെയർ ആണുങ്ങളുടെ പെണ്ണുങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്.

പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുടിക്ക് വളരെയധികം കട്ടി കുറയുന്നതായി തോന്നുകയും ഡെൻസിട്ടി കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു പറയുന്നതുപോലെ തോന്നും പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ആ പാർക്കിംഗ് വലുതായി കൂടുതൽ കാണുന്നതായി പറയാറുണ്ട്. ഇത് ക്രമയാണ് മുടി കൊഴിയ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് മുടി ഈ ഒരു ഫോൺ ഉണ്ടാവുക ഇതുപോലെതന്നെ ആണുങ്ങളുടെ കാണുന്നതാണ് കഷണ്ടി.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment