നിങ്ങളുടെ യൂറിക്കാസിഡ് പെട്ടെന്ന് ഇനിയും മാറ്റിയെടുക്കാം

ഭയങ്കര ജോയിൻറ് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ സന്ധിവാതം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. കുറയുന്നില്ല കൂടാതെ തന്നെ എനിക്ക് വേദന മാറുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂറിക്കാസിഡ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു വേദന മാറാത്തത് കുറയാത്തത് നോക്കാം പല ആളുകളും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു മിഥ്യാധാരണയാണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ മട്ടനെ ബീഫ് കഴിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് വരുന്നത് മാത്രം നിയന്ത്രിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ആകും എന്നുള്ളതാണ്.

പല ആളുകളും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറച്ചുകാലം പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി സമയത്ത് അവർക്ക് കുറച്ചൊരു റിലീഫ് ഉണ്ടാവും വേദന മാറും കുറച്ചുകാലം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല വീണ്ടും ആ വേദന തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടാവും. നമുക്കറിയാം പ്യൂരിൻ എന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ മെറ്റബോളിസം അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻറെ അവസാനം വരുന്ന ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു യൂറിക്കാസിഡ് എന്നുള്ളത് പുറന്തള്ളുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് കിഡ്നിയിൽ വച്ചിട്ടാണ്.

അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളത്അതിലൊരു 70% കിഡ്നിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു 30% മാത്രം വൻകുടലിൽ കുടലുകൾ വച്ചിട്ട് നടന്നിട്ട് നമ്മുടെ മലത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളുന്നത് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു യൂറിക്കാസിഡ് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് നോക്കാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നതാണ് ഒരുപാട് മട്ടൻ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇറച്ചി കഴിക്കുന്നത് പ്രശ്നം ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ മട്ടനെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം മാത്രമാണ് എല്ലാരും എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഈ മട്ടനും ചിക്കനും ഒന്നും കഴിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. സാധനമാണ് നമ്മുടെ ചോറ് അരി ഭക്ഷണങ്ങൾ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഈ അരിഭക്ഷണത്തിലൂടെ തന്നെയാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *