നിങ്ങളുടെ രക്തക്കുറവ് മാറി മുടികൊഴിച്ചിലും മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള വഴി

ഒരുപക്ഷേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ധാതുലവണങ്ങളുടെ ന്യൂനത കൊണ്ടു വരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് വിളർച്ച അനീമിയ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗത്തോളം വരുന്ന ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഏപ്രിൽ മാസം ഏഴാം തീയതി നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത്. അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം അനീമിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഉണ്ട് രക്തം കുറയുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്.

ഒരു വലിയ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ഒരുപാട് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻറെ ലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ മറികടക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം. അനിമയായി വരുന്ന രോഗി നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന സിംറ്റംസ് പറയുന്നത് ജോലികൾ ഒന്നും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നില്ല മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പല കമ്പൈൻഡ് പറയാറുണ്ട് എന്നുപോലും പറയാറുണ്ട്.

വർദ്ധിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ചിലർക്കെങ്കിലും മുടികൊഴിച്ചൽ ആയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ തുടക്കം തന്നെ ഉണ്ടാവുക മറ്റു ചിലർക്ക് പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നവരുമുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങളാണ് അനീമിയ കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് പറയുക ആണ് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ മറികടക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ പടി കാണുന്ന എഫിഷ്യൻസി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രമിക്കാറുള്ളത് അവർക്ക് അയൺ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടുതരത്തിലാണ് ലഭിക്കാറുള്ളത് ഒന്ന് ഉള്ള അയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അനിമൽ പ്രോഡക്റ്റ് ലഭിക്കുന്ന സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന നോൺവെജിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അയൺ ആണ് ഇത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment