നിങ്ങൾക്ക് നടുവേദന കഠിനമായി ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക

സയാറ്റിക്ക സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റീജിയൻസിൽ എല്ലാം കട്ട് കഴപ്പ് കടച്ചിൽ വേദന അത് നമ്മുടെ ഈ നടുവിന്റെ ഭാഗം മുതല് തുടയിലെ ബാക്ക് പോഷനിൽ ഭാഗത്ത് അതുപോലെ അത് ഇങ്ങനെ താഴെ കാലിലോട്ടിറങ്ങി അവിടെ മുഴുവൻ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു കംപ്രഷൻ ആയിട്ടോ പ്രത്യേകത രീതിയിലുള്ള ഒരു വേദനയാണ് ഈ സയാറ്റിക്ക് കൊണ്ട് ഒരു പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാം. കാരണമെന്താണ് ഇത് മറ്റ് തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ.

നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ് ഷീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന് ചെയ്യേണ്ട വ്യായാമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മരുന്നുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഈ സയാറ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കംപ്രഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പലപ്പോഴും കംപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പല ആൾക്കാരും എനിക്ക് ഡിസ്ക് പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം.

ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇടയില് നമ്മൾ സിമൻറ് പോലെ നമ്മുടെ നട്ടെല്ലിന്റെ ഇടയില് ഒരു കുശിനി എഫക്ട് ആയിട്ട് ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇതിനിടയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഞരമ്പുകൾ പോവുക നമ്മുടെ എല്ലാം ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് പോലെ എല്ലായിടത്തേക്കും നമ്മുടെ സ്പർശനശേഷിയും വേദനയും ഒക്കെ സുഷും നാഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫൈനൽ കോഡിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ അതുവഴി നമ്മുടെ ബ്രയിനിലോട്ട് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment