നിങ്ങളുടെ ഞരമ്പ് തടിച്ചു പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത്

പ്രശ്നമാണ് വെരിക്കോസ് സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും ഒരുപോലെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. മാറാവുന്ന പ്രശ്നമേയുള്ളൂ കുറച്ചു വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഇതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെന്തെങ്കിലും പ്രൊസീജ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. ഫൈബർ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വളരെ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ഉള്ള ഈ ഒരു രക്തചക്രമണത്തിന് എഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വരുന്നത്.

നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള സർക്കുലേഷൻ സാധിക്കും ശരീരത്തിലുള്ള അശുദ്ധമായ ബ്ലഡ് ഒരു ചക്രവർണം ശരിയാവാതെ വരുമ്പോഴാണ് ടീച്ചർ മാർക്ക് കൂടുതൽ കാണാറുണ്ട് ട്രാഫിക് പോലീസിൽ കാണാറുണ്ട് അത് വരുന്നു എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ടീച്ചർമാർക്കും വെരിക്കോസ് വെയിൻ വരുന്ന പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

വളരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു മസാജ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കയ്യിൽ ഒരു മസാജ് ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആയുർവേദ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. കുറച്ചുനേരം മസാജ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും മസാജ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment