നിങ്ങളുടെ മലം ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക

ഒരുപക്ഷേ ലോകത്തിലുള്ള പല രോഗങ്ങളുടെയും മൂല കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മലബന്ധത്തെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാറുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന വിസർജ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലിവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിസർജ വസ്തുക്കളായാലും അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ഉണ്ടാക്കുന്ന വിസർജ്യ വസ്തുക്കളായ പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടതാണ്.

എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് അറിയുന്നതുപോലെ ലാർജ് ഇൻഡസ് നമ്മുടെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ പോലും ആകിരണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷേ പോയില്ലെങ്കിൽ ഈ വിസർജ്യ വസ്തുക്കൾ കെട്ടിക്കിടക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിഷ പദാർത്ഥങ്ങൾ അവിടെ ആഗിരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പല അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള പല രോഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കാം. ഒരു വളരെ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ.

നമ്മൾ ഉപവാസം എടുക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പ് എടുക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ഒക്കെ ഒരു ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് അതികഠിനമായ തലവേദനയൊക്കെ അനുഭവപ്പെടാം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയും നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങൾ വന്നു നിറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെച്ചിങ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് മല വിസർജനം നടത്തണമെന്നുള്ള ഒരു ആവേഗം പോകുന്നതും നമുക്ക് മല വിസർജനം നടത്താൻ തോന്നുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *