കിഡ്നിയുടെ പ്രശ്നം കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങൾ

കിഡ്നിയുടെ കുറയുമ്പോൾ തന്നെ യൂറിയ ക്രിയാറ്റിൻ ഒന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങ് മുകളിൽ ആവില്ല വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പല രോഗികളും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻറെ അർത്ഥം കിഡ്നിക്ക് സാരമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു എന്നാണ് ക്രിയാറ്റിന് 1.5 മില്ലിഗ്രാം ഫോർട്ടിഫൈഡ് കൂടുതലോ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം.

കിഡ്നിയുടെ ഡാമേജ് ഏതാണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം 75% ത്തോളം തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദ്യമേ തന്നെ ഉള്ള അപായ സൂചന എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മൂത്രത്തിൽ വരുന്ന പതയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചെറിയ പതയല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് വലിയ കുമിളകൾ ആയിട്ട് ഫ്ലെഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലും ആ പത മാറിപ്പോകാത്ത രീതിയിൽ അത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിശോധന ചെയ്തു നോക്കണം.

അതിലെ സാധാരണ ആൽബുമിൻ അത് ഒട്ടും കാണാൻ കാണിക്കാറില്ല എന്നാണ് നോർമലി വരേണ്ടത് ചിലർക്ക് ട്രീസ് എന്ന് പറയും അതായത് വളരെ കുറച്ചുണ്ടെന്ന് ചിലർക്ക് ഒരു പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ഒക്കെ കാണുക ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ലീക്കേജ് ഉണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *