ഈ മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും ബന്ധ.പ്പെട്ട കഴിഞ്ഞ ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക

പലതരത്തിലുള്ള സെക്ഷ്വൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒരു 50 വയസ്സ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി പുരുഷന്മാരെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ ഡി അഥവാ ഇരട്ടയിൽ ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അനുബന്ധമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്ന് കരുതി അതില് സമാധാനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇത് ശരിയാവുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിട്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ട് കഴിയുന്നവരുണ്ട്.

രണ്ടുപേരിൽ ഏത് കൂട്ടുകാരാണെങ്കിലും അവർക്ക് വൈദ്യസഹായം തേടാൻ ആയിട്ട് പലരും മരിക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും വിപണിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പരസ്യങ്ങൾക്ക് പുറകെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഈ 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള മറ്റ് അനുബന്ധ രോഗങ്ങളും ഇതിനോടൊപ്പം കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ്.

ഏറ്റവും സുലഭമായി കിട്ടുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒന്നാണ് വയാഗ്ര എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ആളുകൾക്കും എല്ലാ പുരുഷന്മാർക്കും അത് അങ്ങനെ ഫ്രീയായിട്ട് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാവുന്നതല്ല കാരണം വയാഗ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രശ്നകാരിയായ ഒരു മരുന്നായി മാറിയേക്കാം അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടേണ്ടത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *