ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക

ഒരു വർഷമോ അതിലധികമോ കാലം ഗർഭനിരോധന മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഏതു ഉപയോഗിക്കാണ്ട് ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടും ഗർഭിണിയാവാത്ത അവസ്ഥ. ഒന്ന് അതിലധികം മക്കളുണ്ട് അതിനുശേഷം ഗർഭിണിയാവാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം 40% പുരുഷന്മാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ 10% രണ്ടുപേരുടെയും കാരണങ്ങളാൽ ആണ്. ഗർഭധാരണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ ഗർഭധാരണം സാധ്യമാവും പറയാം.

സ്ത്രീകളുടെ സംബന്ധിച്ച് ഗർഭധാരണം നടക്കാൻ ആയിട്ട് അണ്ഡാശയം പകമാര ഉൽപാദിച്ച് പുറം തള്ളണം അതുപോലെതന്നെ യോനിയും സെർവിക്സും ഗർഭപാത്രം കടന്നു പുരുഷ ബീജവും ഈ അണ്ഡവും കൂടിച്ചേർന്ന് ഇത് നമ്മുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ എത്തി അവിടെ സെറ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭിണി ആവുകയുള്ളൂ. മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗർഭധാരണത്തിന് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.

ആദ്യം നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രയാസങ്ങൾ നോക്കാം ഇതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ് ടിസി ഓടി സിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും ഒരു ഭാഗമായ അണ്ഡം ഉത്പാദിച്ച് പുറന്തള്ളാൻ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുന്നു വളരെ കോമൺ ആയി കണ്ടീഷനാണ് ഏകദേശം നാലിൽ ഒരു ദമ്പതികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടിയാണ് അമിതവണ്ണം ഉണ്ടാവും മാനസികമായി ഉണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദം തുടങ്ങിയവ ഇതിനെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *