ഈയൊരു വഴിയിലൂടെ മുട്ടുവേദന പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം

നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള മുട്ടുവേദന എന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മുട്ടുവേദന അനുഭവിക്കാത്തവർ ഒരു 45 വയസ്സിനുശേഷം വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അത് അനുഭവമാകുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നാം നിരന്തരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിസ്കാര സമയത്ത് നമുക്ക് മടക്കിയിരിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക അവസ്ഥകളിൽ നമുക്ക് വേദന അനുഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട് വഴങ്ങാതിരിക്കുക എന്നല്ല നമുക്ക് പറയാം.

ഈ അവസ്ഥയിലാണ് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് കേറുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുക എന്തോ ഉരയുന്നത് പോലെയുള്ള ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുക ഘട്ടങ്ങളിലാണ് മുട്ടുവേദനയെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുന്നതും അതിനു പരിഹാരം തേടുന്നത് ഇങ്ങനെ മുട്ട് വേദന ഉണ്ടാകുന്നതിന് ധാരാളം കാരണങ്ങളുണ്ട്.

എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തരുണാസ്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഷ്യൻ പോലെയുള്ള സാധനമുണ്ട് അതിന് തെയ്മാനം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഈ മുട്ടകളിലെ എല്ലുകൾ തമ്മിൽ ഉരയുകയും അത് വേദന ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പോലെയുള്ള ചെറിയ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ടായി അതും ഈ വേദന അധികരിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമായി വരാറുണ്ട്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment