നിങ്ങളുടെ കാലിന്റെ ഈ ഭാഗത്തെ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക

ചില പേഷ്യൻസ് പറയുന്ന സിംറ്റംസ് എന്നു പറയുന്നത് ഡോക്ടറെ നടക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര പെയിനാണ് ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഭയങ്കര തരിപ്പ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പെയിൻ ആണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാടിയാണ് സ്റ്റാറ്റിങ് കടന്നുവന്ന് നമ്മുടെ തുടയുടെ പിൻഭാഗത്ത് കൂടെ വന്ന് നമ്മുടെ കാഫ് മസിൽസ് വരുന്ന വലിയൊരു നാടിയാണ്. ഇതിനുവരുന്ന വേദനയാണ് പൊതുവേ ഷിയാറ്റിക്ക എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആർക്കും വരാം. എന്നാൽ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന സ്ത്രീകളാണ് പ്രത്യേകിച്ചവരുടെ ഗസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഗർഭകാല സമയത്താണ് ഇത്തരം ഷൂട്ടിംഗ് പേരാണ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുടച്ചു വരുന്ന രീതിയിൽ സഹിക്കേണ്ടിവരും അതുപോലെ ഇത് ചില ആളുകളും ഷോക്കിഗ് പെയിൻ വരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ പിൻഭാഗം തുടങ്ങി ഈ വേദന കടന്നുവന്ന നമ്മുടെ രീതിയാണ് കണ്ടു വരാറുള്ളത്.

എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു വേദന ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇരുപ്പിന്റെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് കാലിലോട്ടു വരുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായ ഒന്നുതന്നെയാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നടുവേദനയുടെ ലക്ഷണം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാലിലേക്ക് എത്തി നമ്മുടെ മസിലുകളിൽ എല്ലാം തന്നെ ബാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment