ഈ 5 ലക്ഷണങ്ങൾ ഷുഗർ വരുന്നു എന്നതിന്റേത് മാത്രമാണ്

പേഷ്യൻസിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാവുന്ന അസുഖങ്ങളും എന്താണ് ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രക്തത്തിന് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുന്നതാണ്. പ്രമേഹം പ്രമേഹം വഴി വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് അവര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു നിരന്തര ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവർക്ക് മരണംവരെ മെഡിസിൻസ് കഴിക്കേണ്ടതുണ്ടോ മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് മറ്റു പല അസുഖങ്ങളും വരാൻ ചാൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും.

അവരെ ചോദിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുമോ ഈ മരുന്ന് എങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ എന്നാണ് പ്രമേഹം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളും എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നും അമിതമായി മരുന്നു കഴിച്ചാൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ്.

ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അവരുടെ ശരീരം പെട്ടെന്ന് വരികയാണ് പെട്ടെന്ന് മെലിയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവർക്ക് അമിതമായ വിശപ്പും കൂടാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രശങ്ക അതായത് മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള ശങ്കയം അമിതമായിട്ട് മൂത്രം പോകുന്ന അവസ്ഥയും കാണുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിനും മരവിപ്പ് അല്ലെങ്കില് തരിപ്പ് പോലെയൊക്കെ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *