ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ചില രോഗങ്ങളിൽ അകറ്റിയെടുക്കാം

നമ്മൾ പലരും ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് നീട്ടി വലിച്ച് പറയുക എന്നുള്ളത് ഒരു അസുഖം മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ അത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ മുടികൊഴിച്ചിലിനെ പറ്റി പറയുന്ന മുടികൊഴിച്ചിൽ തലയിൽ താരനുണ്ട് മുടി നല്ലതുപോലെ കൊഴിഞ്ഞുപോകുന്നു അങ്ങനെ പല രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ പറയുന്നത്.

ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പല പ്രശ്നങ്ങളായി കാണുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ തലമുടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം അടുത്തതായി പറയുകയാണെങ്കിൽ വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ഇത് മാത്രമേ ഡോക്ടർമാരും പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കുകയും നമ്മൾ ഇത് ഒരുപാട് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. സൈനസിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് തന്നെ ബാലൻസിന്റെ പ്രശ്നം ഞാനൊരു എട്ട് മാസത്തോളം.

ഞാനീ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് മൈഗ്രേൻ സംബന്ധമായ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് സ്വയം ചികിത്സ തേടുന്നത് ആദ്യം തന്നെ കുറയ്ക്കാനായി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രം അതിനെ ചികിത്സ തേടാനായി ഒരു ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പകുതി പ്രശ്നങ്ങളും തീരും. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *