കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കാം

മഴക്കാലമായ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കുഞ്ഞു കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പനി മുതൽ തലവേദന വരെ. ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് സൈനസൈറ്റിസ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മുടെ മൂക്കിന് ഉള്ളിലുള്ള രണ്ട് അറകളാണ് സൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വായു അറകളിലൂടെ ആണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ശ്വാസം കേറി അവിടെ എത്തുന്നത് ഓരോരുത്തരും.

ഈ വായ രൂപവും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സമയത്ത് ഈ വായു അറകൾ അഥവാ സൈനസിന്റെ വളർച്ച പൂർണമാകുന്നില്ല. മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സൈനസിനെ 4 അറകളാണ് ഉള്ളത്. കോശങ്ങൾക്ക് ചെറിയ രോമങ്ങൾ ഉണ്ട് സഹായത്തോടെയാണ് ഈ മ്യൂക്കസ് ഒഴുകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സൈനസിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ നോക്കാം തലയോട്ടിയിലെ ഭാരം കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ്.

കാരണം മഴ കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സൈനസൈറ്റിസിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ മൂക്കിന്റെ ഘടനയിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ വ്യത്യാസമുള്ളവർക്ക് ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *