ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കുക

പൈയിൽസ് വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അത് പുറത്തേക്ക് ചെയ്യാൻ മടി കാണിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ പരിപൂർണ്ണമായിട്ട് സുഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന സാധാ അസുഖത്തെ പുത്ര അസുഖം മാത്രമാണ് ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാവരും വെരിക്കോസ് അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ മലദ്വാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് വെയ്ൻസ് രക്ത പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണ് പൈൽസ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇൻടേണനും എക്സ്റ്റേണലും ഇത് എവിടെ കാണുന്നു.

എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മലാശയത്തിന്റെ അകത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ഇന്റേണലും പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് എക്സ്റ്റേണമാണ്. മലദ്വാരത്തിന്റെ അവിടെ കാണുന്ന തടിപ്പുകളാണ് നമ്മുടെ തടിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻസിനെയാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇതിന് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ആരും തന്നെ ഒരു വലിയ അസുഖമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഇത് കോമൺ ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ് അത് മാറും എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വരുകയും ഇത് വന്ന ഉടൻ തന്നെ ഇത് പരിശോധിച്ച് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാനുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ തേടുകയും ആണ് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്.

ഇതിൻറെ ഹൈ ലെവൽ എത്തുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി ചികിത്സ തേടി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനും കഴിയുന്നതാണ്. ഈ അസുഖം പുറത്തിറങ്ങാൻ എന്ത് പറയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ആലോചിച്ച് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പേടിക്കുകയും അത് പുറത്ത് പറയാതെ ഇരിക്കുകയും അത് വലിയ ഒരു അസുഖമായി മാറുന്നത് വരെ എത്തിയതിനു ശേഷം ചികിത്സ തേടുമ്പോഴാണ് മാറാത്ത രീതിയിലേക്ക് എത്തുന്നതും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment