നടുവേദന വരാതിരിക്കാനും വന്നത് പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ചില വഴികൾ

നമ്മൾ സംസാരിക്കാനായി പോകുന്നത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബാക്ക് പെയിനിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് എങ്ങനെയിരിക്കണം വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് വളരെ ഇംപോർട്ടന്റ് ആണ് ഇരിക്കുന്ന രീതികളും അവസ്ഥ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഏതു രീതിയിലുള്ള ചെയറുകൾ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്.

എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മളെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ശരിയായ പൊസിഷൻ ഏത് രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഒന്നു നോക്കാം അതിനായി ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഷെയർ നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ഹൈറ്റിൽ ആയിരിക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈറ്റ് കുറയാൻ പാടില്ല.

ഒരുപാട് കൂടാനും പാടില്ല അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാല് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ നേരത്തെ മുട്ടിനിൽക്കുന്ന രീതി കാല് വെക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാനായി സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകും അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലെങ്ത് ആണ് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമ്മുടെ മുതൽ ഈ ഇടിപ്പ് വരെയുള്ള ഭാഗം വരെ ആയിരിക്കണം അതിൻറെ ലെങ്ത് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുട്ടുവേദന ഇനി വരാതിരിക്കാനും വന്നതു മാറ്റിയെടുക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment