മുടികൊഴിച്ചിൽ ഫാറ്റി ലിവർ എന്നിവ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്ന പലരും പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചിലതൊക്കെ പറയാൻ എനിക്ക് അമിതമായ ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കുറവാണെങ്കിൽ വേറെ ചിലർക്ക് തലമുടി വല്ലാതെ കൊഴിഞ്ഞുപോവുക എന്നുള്ള പ്രശ്നമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നവരെയും പലപ്പോഴും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന പറയുന്ന ബ്രാൻഡുമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം.

എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയ്ഡ് നിന്നും ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് ഹോർമോണുകൾ കുറഞ്ഞു പോവുക എന്നുള്ളത് പ്രശ്നമാണ് കാണുന്നത് പലർക്കും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും കണ്ടുവരാറുണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെതന്നെ ഹൈപ്പോ തൈറോയ്ഡിസം ആണ്. പക്ഷേ അതിലെ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോതൈറോസിസ് 90% വും തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല.

കാരണം ഈ 90% വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നത്തിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മറികടക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ന് നോക്കാനായി പോകുന്നത്. സപ്ലിമെന്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അത് ആയിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അയഡിൻ ഉണ്ടാവും സങ്കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അയഡിൻ ഇല്ലാതെ ഹോർമോണിന്റെ ഉൽപാദനം തൈറോയ്ഡ് നടത്തില്ല.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment