ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ച് കൊണ്ട് തടി കുറയ്ക്കാം

നമുക്ക് വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലെ ഒഴിവാക്കുക കുറയ്ക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ കാലറി ഉപയോഗം നമ്മുടെ എനർജിയുടെ ഉപയോഗം കൂടുതലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തി തന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് ചായ കാപ്പി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മധുരം ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരിക്കലും നല്ലതായിരിക്കില്ല ഈ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സ്വീറ്റ് നഴ്സ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മധുരം ഇല്ലാതെ ശീലമാവുകയും കുടിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപോലെ തോന്നിയേക്കാം അടുത്തതായി ഈ പാല് പരമാവധി കുറക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

നമുക്ക് ഗാലറി ഉത്തര കൂട്ടാൻ ആയിട്ടും നമ്മുടെ വണ്ണം കൂട്ടാൻ ആയിട്ടും ചോറ് സൗന്ദര്യം നോക്കി നല്ല വെള്ള അരി കഴിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതഅന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ അരിയുടെ സൗന്ദര്യമല്ല അല്പം പൊട്ടും അല്പം പാടുകളും ഒക്കെയുള്ള കുത്തരി ചോറാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കൂടിയുള്ള അരിയാണ് ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് ഒന്നുകൂടി ഓർമിപ്പിക്കട്ടെ. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment