മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക

വേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നുണ്ട് ഇതിനെയെല്ലാം തന്നെ നീക്കുവാനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പൂർണമായിട്ടും നീക്കുവാനും എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും പറയുന്നത് കിഡ്നി തന്നെയാണ്.നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വളരെ ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പയറിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു പയറിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരുതരം വളരെ ഇംപോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവയവം തന്നെയാണ് ഈ കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്നത്.

ഒരു ദിവസം 200 ഓളം ലിറ്റർ രക്തം അത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് എടുത്തു അതിനുള്ള വേസ്റ്റുകൾ എല്ലാം പുറം തള്ളാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഓർഗൻ ആണ് ഈ ഒരു കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്നത് വെറും വേസ്റ്റുകൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആസിഡ് ബാലൻസ് പലതരം ഹോർമോൺസുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പലതരം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ അവയവത്തിനുള്ളത്. ഈ ഒരു കിഡ്നിക്ക് വരുന്ന പലതരം ഡിസീസുകൾ.

അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി കാരണം വരുന്ന രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെയെല്ലാം തരണം ചെയ്യാം എന്തെല്ലാം സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളത് എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണ രീതികളാണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അവയവം നമ്മൾ ഒരു ക്രിയാറ്റിന് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് അധികമാണ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പേടിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല.

കാരണം പലപ്പോഴും എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ പണിയെടുക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്പോർട്സ് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം അധികമായിട്ട് പ്രോട്ടീനുകൾ കഴിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളമായിട്ട് ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെതന്നെ മുട്ട ഒഴിവാക്കൽ തന്നെ.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment