ബന്ധ.പ്പെടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

പലതരത്തിലുള്ള സെക്ഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഒരു 50 വയസ്സ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി പുരുഷന്മാരെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ ഡി അഥവാ ഇരട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അനുബന്ധമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്ന് കരുതി അതില് സമാധാനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇത് ശരിയാവുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിട്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടു പോകുന്നവരും ഉണ്ട്.

ആണെങ്കിലും അവർക്ക് വൈദ്യസഹായം തേടാൻ ആയിട്ട് പലരും മരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ പലപ്പോഴും വിപണിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പരസ്യങ്ങൾക്ക് പുറകെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള മറ്റു അനുബന്ധ രോഗങ്ങളും ഇതിനോടൊപ്പം കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും സുലഭമായി കിട്ടുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒന്നാണ് വയാഗ്ര എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ആളുകൾക്കും.

എല്ലാ പുരുഷന്മാർക്കും അത് അങ്ങനെ ഫ്രീയായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കാവുന്നതല്ല കാരണം വയാഗ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രശ്നകാരിയായ ഒരു മരുന്നായി മാറിയേക്കാം അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടേണ്ടത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്.അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളും ശരിയാ ഉദാഹരണക്കുറവും ശീക്രസ്കലനവും ഒക്കെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ അതിന് ഒരു ഡോക്ടറുടെ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൽ യാതൊരു മടിയും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *