ഇത് പ്രമേഹ രോഗികളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ചില അവസ്ഥകളാണ്

പ്രമേഹം ഷുഗർ രോഗികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൈകാലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല കേടുപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോഷകങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത കാരണം അത് ഇല്ലാതായി പോകുന്നതും മാത്രമല്ല ഷുഗർ തന്നെ അതിന് വന്ന ദ്രവിപ്പിച്ചു കളയുന്നതും ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്.

ഇത് കാരണം കൈകളിലും കാലുകളിലും വരുന്ന തരിപ്പവും അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ച മങ്ങി വരുന്നതും അധികമായിരിക്കാം തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ആവാം അതുമല്ലാതെ മറ്റു എല്ലാ രീതിയിലും തന്നെ ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം പലപ്പോഴും വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തന്നെയാണ്. അമിതമായുള്ള ക്ഷീണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ശരീരഭാഗത്തും വരുന്ന വേദനകൾ തരിപ്പുകൾ ഇതല്ലറ്റിനുമുള്ള ഒരു നല്ലൊരു പ്രതിവിധിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.

പലരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ എനിക്ക് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു കുഴപ്പങ്ങളും എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാണെങ്കിൽ ഷുഗർ എന്നുപറയുന്ന രോഗം ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിൽ പലപ്പോഴും അതിന്റേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാണിക്കാറില്ല അധികാരമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണിക്കാറില്ല ശരീരം ഒരു അഞ്ചോ ഏഴോ വർഷമെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് വരുത്തിയിട്ടുള്ള നാശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ശരീരത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള കേടുപാടുകൾ പുറത്തോട്ട് കാണിക്കപ്പെടുക.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *