ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചുനോക്കൂ പല രോഗങ്ങളും മാറ്റിയെടുക്കാം

ചില ആളുകള് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടോടുകൂടി പറയുന്നതു എനിക്ക് ആകെ പ്രശ്നമാണ്. അതായത് ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും അതിന് പല സിംറ്റംസും കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത്രയും അസുഖങ്ങളുണ്ട് എന്നും അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും വെറും തല ജസ്റ്റ് കഴുത്ത് ഭാഗത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇത്രയും.

ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഭാഗമായി ഇതൊന്നും മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിന്റേതാണ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല നെഞ്ചിൽ ഇരിച്ചൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയറുക ഉണ്ടാക്കുക ക്ഷീണം വരിക എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും തയ്യാറായി പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് വയറിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം.

അതുപോലെതന്നെ ഏറ്റവും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെയാണ് സ്കിൻ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. നമുക്ക് ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടായ സിമ സോറിയാസിസ് കൂടുതലുള്ള ഫംഗൽ വൈറൽ ഈസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് പ്രശ്നത്തിന് ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പലതരം ശല്യമായി ഉണ്ടാകുന്നതും ഈ ഒരു സ്കിന്നിന്റെ ലക്ഷണമായി കാണും ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഇത് ക്ലിയർ ആയി പോവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം മൊത്തം അത് വ്യാപിക്കാനും ഈ സ്കിൻ പ്രശ്നങ്ങൾ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *