കൊളസ്ട്രോൾ പ്രമേഹമുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില ഭക്ഷണ രീതികൾ

ആളുകളെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പറയാറുണ്ട് കുക്കിംഗ് രീതികൾ പറയാറുണ്ട് ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഏതു രീതിയിലുള്ള രീതിയാണ് നല്ലത് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാം പറയുമ്പോൾ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഡോക്ടർ എന്താണ് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഡയറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. ഭക്ഷണരീതികൾ ഓരോ ഒരു ദിവസം ഫുള്ളായിട്ടാണ് ഏത് സമയത്താണ് കഴിക്കുന്നത് എന്താണ് കഴിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറില്ല.

വരുമ്പോൾ അത് ചോദിക്കാൻ ഉള്ള കാര്യമാണ് ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്.എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടിയാണെന്ന് അവ രാവിലെ ഞാൻ എന്തായാലും മോർണിംഗ് നല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു 6:00 ആകാതെ എഴുന്നേൽക്കുകയില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അതു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കുക്കുമ്പർ ജ്യൂസ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്.പലരീതിയിലാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടു വച്ച് കാണാനായത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ.

വേണ്ടി അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് രാവിലെ വെറുംവയറ്റിൽ കുടിക്കുന്നത്.ഒരു ഗ്ലാസ് അധികം വെള്ളം ചേർക്കാതെ അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊഴിച്ച് ഇത് കഴിച്ച് രാവിലെ ഒരു വാക്കിംഗ് പോകാറുണ്ട് പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചുവന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു 20 മിനിറ്റ് വർക്കൗട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

https://youtu.be/qHhihISh4iE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *