പുരുഷ.വന്ധ്യ.തയുടെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ

വന്ധ്യത ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കാൻ വരുന്നവരിൽ അതിൽ 50%കൂടുതൽ ആൾക്കാരും പുരുഷ വന്ധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയായിരിക്കും. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ ആയ സെമിനൽ അനാലിസിസ് ആണ്.അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും ആദ്യം തന്നെ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഭാഗികമായ കാര്യങ്ങൾ കളർ നല്ല പിഎച്ച് വാല്യു കളർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരു ഇംപോർട്ടൻസ് ആക്ടറാണ്.

സെവൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബീജത്തിന്റെ ചലന ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്പോട്ടിൽ എത്തി ചേരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പഴുപ്പിന് അളവ് എന്ന ഘടകത്തിന് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ സെമിനൽ ചെയ്യുന്നത്. ഡബ്ലിയു എച്ച് ന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സെമിനൽ അനാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു തവണ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഉചിതം എന്ന് വച്ചാൽ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയിസ് നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്.

അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ലേറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കും സെമിനൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും റിപ്പോർട്ടറാണ് നമ്മുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് കളർ കളർ നോർമൽ ഏതൊക്കെ കളർ വ്യത്യാസം വരാം. നോർമൽ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ചെറിയ കളർ വ്യത്യാസങ്ങൾ പോലും അതായത് ബ്ലഡ് കലർന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാരണം ആവാറുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *