തൈറോയ്ഡിന്റെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ

തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് ശരീരത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഊർജമായി കൺവെർട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒന്നാണ് നമ്മൾ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി എന്നു പറയുന്നത്.നമുക്ക് രണ്ട് ഹോർമോണുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡീ ത്രീയും അതുപോലെതന്നെ ഡീ എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഹോർമോൺസ് തൈറോയ്ഡ് നൈട്രേറ്റ് ഫോർമുല പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് മറ്റൊരു ഹോർമോണും കൂടിയതാണ് തൈറോയ്ഡ് സ്റ്റിമുലെട്ടീവ്.

ഹോർമോൺ എന്നു പറയുന്നത് 3 ഹോർമോൺസിനെ പേര് ഹൈപ്പോതൈറോയ്ഡിസം ഹൈപ്പർ തൈറോയ്ഡിസം 2 കണ്ടീഷൻസ് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം എന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ചെയ്യുന്നത് കുറയുകയും ഡി എസ് എച്ച് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു അതേസമയം ഹൈപ്പർതൈറോയ്ഡിസം ആണെങ്കിൽ അത് ഡീ ത്രീ കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്തു തൈറോയ്ഡിസം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം പറയുന്നത് ഒന്ന് മൂലം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത്.

അയഡിൻ തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ പിന്നെ ആ മൂലം നമുക്ക് ആ തൈറോയ്ഡിനെ കിട്ടി ഫോർ ലെവെൽസ് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തൈറോയ്സത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ മൂലം.മറ്റൊരു മോട്ടോഴ്സ് തൈറോയ്ഡൈറ്റിസ് പറഞ്ഞത് ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് അതായത് പ്രതിരോധ ശക്തി സ്വന്തം കോശങ്ങൾ തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കാണപ്പെടുക വഴി തൈറോയ്ഡ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഇരിക്കുകയാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment