തൈറോയ്ഡ് എന്ന അസുഖം മാറാനായി ചെയ്യേണ്ടത്

തൈറോയ്ഡ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ വളരെ കോമൺ ആയി കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒക്കെ കൂടുതലായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെയാണ് ഷുഗറും അതുപോലെതന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് നമുക്കറിയാം അതുപോലെതന്നെ തൈറോയ്ഡ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഒരു ജീവിത ശൈലീ രോഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം.

കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കാം.ബട്ടർഫ്ലൈ അത് ചിത്രശലഭത്തിനെ ആകൃതിയിൽ കാണുന്ന ഗ്രന്ഥികളാണ് നമ്മുടെ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി എന്നു പറയുന്നത് പ്രധാന ധർമ്മങ്ങൾ പറയുന്നത് അതുപോലെതന്നെ ശരീരത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എൻഡോക്രൈൻ ലാൻഡ് കൂടിയാണ് അതായത് പറയുന്ന ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.

മാസ്റ്റർ ഗ്രന്ഥികളാണ് എന്നുപറയുന്ന ഹോർമോണാണ് ഹോർമോൺസ് തൈറോയ്ഡ് പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോതൈറോയ്ഡിസം പ്രവർത്തനം കൂടിയാൽ ഹൈപ്പർതൈറോയ്ഡിസം അതുപോലെ തൈറോഡിന് സൈക്കിൾസ് വലുതാവുന്നത് അതുപോലെ എന്താണ് ഹൈപ്പോതൈറോയ്ഡിസം എന്ന് നോക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മാസ്റ്റർ.

രണ്ടു സിഗ്നൽ ടെസ്റ്റ് ഹോർമോൺസ് കൂടുതൽ പ്രവേശനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോർമോസ കുറവും ഹോർമോൺ കൂടുതലായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഹൈപ്പോതൈറോയ്ഡ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *