അമിതഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ചില മാർഗങ്ങൾ

ഒബിസിറ്റി അഥവാ അമിതഭാരം നമ്മളിൽ പലരെയും ശാരീരികമായും മാനസികമായും ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിലും നമ്മളെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പിന്നീട് ശരീര ഭാരം കൂടുമ്പോൾ ഒക്കെ എനിക്ക് നമുക്ക് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത്. ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ അസുഖങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇംപോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണ്ടേത്.

ഇത് കാരണം അത് പിന്നീട് പല അസുഖങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു കൊണ്ടാണ്. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പാരമ്പര്യം അതുപോലെതന്നെ ഒരു കാരണമാണ് ഫുഡ് ഹാബിറ്സ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആയിട്ടും ജങ്ക് ഫുഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ആളുകൾ കാണാറുണ്ട് ആളുകളുടെ സ്ത്രീകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തൈറോയ്ഡ് എന്തെങ്കിലും എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തടി വെക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് മെഡിസിൻസ് എടുക്കുന്ന ഹീറോയിസം.

കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രെഗ്നൻസി ആയ സമയത്ത് ചില സ്ത്രീകൾ തടി വെക്കുന്നത് അതുപോലെതന്നെ വ്യായാമക്കുറവും ഉറക്കമില്ലായ്മയും ഒക്കെ പൊണ്ണത്തടി അല്ലെങ്കിൽ അമിതഭാരം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണമാകുന്നുണ്ട്.പിന്നെ നമ്മൾ ഒരാളുടെ ഒരാൾ ഒബിസിറ്റി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ അണ്ടർ വെയിറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ബിഎംഎ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *