ഈ കാരണങ്ങളാണ് കിഡ്നിയുടെ നാശത്തിന് കാരണം

ഒരു പക്ഷെ ഒരു പരിധിവരെ കിട്നി രോഗം കൊണ്ടാവാം നമുക്ക് ശരീരം പല ലക്ഷണങ്ങളും കാണിക്കുന്നത്. ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ജോലി എന്നത് മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളുക എന്നുള്ളത് സുപ്രധാന ഫങ്ഷൻ ആയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഏകദേശം ഒന്നേകാൽ ലിറ്റർ രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു അതായത് ഏകദേശം ഒരു നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മൊത്തം രക്തത്തെ ഒരു തവണ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ്.

നമ്മുടെ വൃക്കകൾക്ക് മാലിന്യങ്ങളെ പുറന്തള്ളുന്ന അതിനുപുറമേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ലവണങ്ങൾ ചെയ്യാനും അതുപോലെ നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ ബലം നൽകുന്ന ആക്ടീവ് ഫോമിൽ എത്തിക്കാനും അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ചുവന്ന രക്താണുക്കളെ ഉല്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമോൺ ഉൽപാദിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് സഹായം ആവശ്യമാണ്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നനമ്മുടെ പ്രധാനമായും രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അത് കിഡ്നി തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് ഒരു താൽക്കാലിക പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അക്യൂട്ട് റീനൽ ഫെയിലിയർ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ പഴയ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ പറ്റും.രണ്ടാമതായി കാണുന്ന ക്രോണിക് റീനൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരം ആയിട്ടുള്ള കിഡ്നിയിൽ ഒരു അതെന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടോന്നു നോക്കാം കൊണ്ടു വരാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടു വരാം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് അതുപോലെതന്നെ ബി പി ഷുഗർ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കും ക്രോണിക് ആയിട്ട് വരാം.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment