മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ

മഴ സീസൺ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് സമയങ്ങളിലൊക്കെ ചിലയിടങ്ങളിലൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് ആളുകൾക്ക് മരണപ്പെട്ടു അതിൻറെ ലക്ഷണങ്ങളും വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളും നോക്കാം. മഞ്ഞപ്പിത്ത ബാധിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും ജോണ്ടിസ് മഞ്ഞപ്പിത്തം ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടാവുന്നത് അളവ് കൂടുന്നതാണ് ഒരാൾക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്നുപറയുന്നത്.

പുറകിലുള്ള ഗോൾഡ് ബ്ലാഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓർഗൺ ഏർപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മഞ്ഞ ഓറഞ്ച് നിറത്തിൽ ആയിട്ടാണ് പ്രധാന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. രക്തത്തിൽ ഇത് ഉള്ള ഒരാള് പറയുന്നു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാധിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ആണ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെതന്നെ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരിൽ അത് സ്റ്റിറോയ്ഡ് പെൻസിൽ പോലുള്ള പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ കാണാറുണ്ട്.

അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ കാണാറുണ്ട് കെമിക്കൽ ഫാക്ടറിയിൽ കെമിക്കൽസ് കുറെ കാലായി ടെക്സ്ചർ ആളുകളൊക്കെ കണ്ടുവരാറുണ്ട്.മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പ് അസുഖമാണ് വൈറസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സുഖാണ് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് കണ്ടത്തിൽ ആണുള്ളത് ഒന്ന് അക്യൂട്ട് മഞ്ഞപ്പിത്തവും ആണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *