ഫൈബ്രോ മയാൾജിയ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ

ഒട്ടുമിക്ക പേഷ്യൻസ് ഒരു പരാതിയാണ് ആണ് ശരീരം മൊത്തം വേദനയാണ് ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തു രക്തപരിശോധന ആയിട്ടും അല്ലാതെ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റ് അവരെ ചെയ്തു ഒരുപാട് സ്കാനിങ് ചെയ്തു എന്നിട്ടും അവർക്ക് അതിൻറെ കാര്യം ആയിട്ടുള്ള ഫലം കിട്ടിയിട്ടില്ല.വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് അവൾ പല ടെസ്റ്റുകളും എന്തെങ്കിലും ഇവ കണ്ടു പിടിക്കാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റാറില്ല അത് 18 പ്രഷർ പോയിൻറ്കൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ.

ഇതിൽ 11 എണ്ണത്തിലും നമുക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൈമുട്ട് കാൽമുട്ട് ഇടുപ്പ് കഴുത്ത് തുടങ്ങിയ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫൈബ്രോമയാൾജിയ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോം ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാം വേദന അല്ലെങ്കിലും മുറിവോ ചതവോ വരുന്ന സമയത്ത് വേദന സന്ദേശങ്ങൾ.

നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസ് നമ്മുടെ സുഷുമ്ന നാഡിയിലേക്ക് അതായത് സ്പൈനൽകോഡ് ലേക്ക് എത്തുകയും സ്പൈനൽകോഡ് അത് ഡ്രൈവിലേക്ക് തലച്ചോറിലേക്ക് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വേദന തിരിച്ചറിയുന്നതെങ്ങനെ വേദന തിരിച്ചറിയാൻ ആയിട്ട് ഈ വേദന സന്ദേശങ്ങളെ അവിടെ എത്തിക്കാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കെമിക്കൽസ് ആണ് ഈ കെമിക്കൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് അത് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനം വരികയാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ന്യൂറോൺസ് ആവാം അല്ലേ സുഷുമ്നാ നാഡി സ്പൈനൽകോഡ് വരുന്ന വ്യതിയാനം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഫൈബ്രോമയാൾജിയ.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment