ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രോ.സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയുടെ മാത്രമാണ്

ഇന്ന് പുരുഷൻമാരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വീക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രോസ്റ്റേറ്റ് രോഗം പുരുഷന്മാരിൽ കാണുന്ന അസുഖമാണ് അത് ചെറുപ്പക്കാരനും ബാധിക്കാം പ്രായംചെന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇതിന് പ്രധാനമായും വരുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ചെറുപ്പക്കാരിൽ കണ്ടുവരുന്നത്.

ചില ആളുകൾക്ക് അത് ലൈംഗികപരമായ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ശുക്ലത്തിൽ രക്തവും കാണാറുണ്ട് അസുഖം വരുന്നത്. ശക്തിക്കുറവ് മൂത്രം ഒഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിന്ന് പോവാ രാത്രി പല പ്രാവശ്യം എഴുന്നേൽക്കേണ്ടി വരിക ഉറക്കം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും സാധ്യത ഉണ്ട്. ഒരു വളരെ പ്രധാനം അറിയിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഇന്റലിജൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതായത് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരു മാസമായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ രണ്ടുമാസമായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്.

ഇങ്ങനത്തെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഷോർട്ട് സെൻറൻസ് വളരെയധികം നല്ലംസ് ഡെവലപ്പ് ഇതൊരു ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ രോഗികൾ വരുന്ന സമയത്ത് മലദ്വാരത്തിന് പരിശോധിക്കും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു പരിധിവരെ അത് ഗ്രന്ഥം സാധാരണ ഗ്രന്ഥി വീക്കം ആണോ അതോ ക്യാൻസർ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment