ഷുഗർ കുറയാനായി ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണത്തിനുശേഷം ചെയ്യേണ്ടത്

കേരളത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 21 ശതമാനത്തിനും മേലെ ആളുകൾ ഡയബറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹ രോഗികളാണ്. അതുപോലെ സ്റ്റേജിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം നോക്കുവാണെങ്കിൽ 35 ശതമാനത്തിന് മേലെയാണ് ഇത്രയും ഒരു അളവ് നമ്മുടെ ഈ രോഗികൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഷുഗറിന്റെ അളവ് കൂടാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാറി വരുന്ന ജീവിതശൈലി തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മലയാളികൾക്കുള്ള മിഥ്യാധാര തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കൊണ്ടാണ്.

പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയാതെപോലും പ്രമേഹ രോഗി ആവുന്നത്.എന്തൊക്കെ മിഥ്യധാരണകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഉള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മെഡിസിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ലോങ്ങ് മെഡിസിൻ എടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡയബറ്റിസ് നിർണയിക്കപ്പെട്ട പോലും അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ എടുക്കാതിരിക്കുക.

ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താതിരിക്കാൻ നല്ലത് ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിൽ ആണെങ്കിൽ മൂന്നുമാസം കാലയളവിൽ ഉള്ള നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് 6 മുതൽ 6.5 വരെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വാല്യുവൻസ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും വ്യത്യാസ പലപ്പോഴും 140 നും 200 ഇടക്ക് ആവാം. അതുപോലെതന്നെ എഫ്ബിഎസ് ഉള്ളത് 100 മുതൽ 124 വരെയും അവാർഡ് നമുക്കറിയാം 125 ന് മേലെ ആയാലാണ് നമ്മുടെ ഷുഗർ പേഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹരോഗി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *