ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്ന കൊതുകുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം

മഴക്കാലം തുടങ്ങാറായി നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് മഴക്കാലം കൂടുതലായിട്ടും വൈറൽ പനികൾ ഒക്കെയാണ് ജലജന്യ രോഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും കൂടാതെ കൊതുകു വരുത്തുന്ന രോഗങ്ങൾ എല്ലാ രോഗങ്ങളും വരുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് മഴക്കാലം. ഈ മഴക്കാല രോഗങ്ങളെ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ അതായത് പനി ബാധിച്ചു വരുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഇവർക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഐസ് അതായത്.

ചിലപ്പോൾ 114 ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെ ഇവരുടെ പനി പോയി എന്ന് വരാം ശക്തമായ വേദന ശരീരത്തിലെ ചുവന്ന പാടുകൾ വരാനുള്ളത് ജോയിൻ മസിൽ പെയിൻ ഒക്കെ വരുന്നവരായിട്ടാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ തുടക്കമായിരിക്കാം ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ മറ്റു ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നും എന്താണ് ഡെങ്കിപ്പനി എന്നും എങ്ങനെയാണ് ഇത് പകരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ജില്ലകളിലും ഒപ്പം മാലിന്യം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്.

അനുസരിച്ച് തന്നെ അവയിൽ വരുന്ന കൊതുകുകളും മറ്റ് അധികമായി വരികയാണ് അതായത് നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ഒരുപാട് ജീവികളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ മാലിന്യങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതായത് നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ട് അതൊന്നും ഒഴിവാക്കാതെ എഴുന്നേൽ മൂടിയിപോലും ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളപോലും കൊതുകിന് മുട്ടയിട്ട് പെരുകും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ.

നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംസ്കാരം നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്ന സംസ്കാരം അതായത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ഉപയോഗമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പറമ്പിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വലിച്ചെറിയുന്ന സംസ്കാരത്തിലൂടെ നമ്മുടെ പറമ്പിലും മാലിന്യങ്ങൾ കുന്നുകൂടി ഇരിക്കുകയാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *