ഷുഗറിന് യഥാർത്ഥ അളവ് അറിയാനുള്ള ചില വഴികൾ

ആദ്യം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോർമൽ ആയിരിക്കുകയും പിന്നീട് നോക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഉള്ള അളവിനെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രമേഹ ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആളുകളുടെയും മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ലാപ് ടെസ്റ്റില് അവർക്ക് നൂറും വേറൊരു ലാപ് ടെസ്റ്റില് 400 ഡിഫറെൻസ് എന്താണ്.

പ്രമേഹത്തിൽ ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എഫ്ബിഎസ് എഫ്ബിഎസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ടെസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ വെറും വയറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഒന്നുമില്ല നോവലാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ക്ഷീണം ഉണ്ട് ശരീരം എഫ്ബിഎസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൺഫോം ആയി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ.

നമുക്ക് ഒരു ഒരു രണ്ടു മൂന്നു മാസത്തെ പുറകോട്ടുള്ള നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഹീമോഗ്ലോബിന് ബ്ലഡിലുള്ള ഷുഗറും ആയിട്ട് കണക്ട് ആകുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഇരുമ്പ് പുറത്തുവച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ബ്ലഡീൽ നടക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ ക്രിയേഷൻ ആണ് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ആ ഒരു അളവിൽ ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഇതിൻറെ അളവ് കൂടുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *