ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിയാറ്റിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം

പല ആളുകളും വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിലെ ക്രിയാറ്റിന്റെ അളവ് കൂടുതലായി കാണാറുണ്ട്. ഈ റിസൾട്ട് ചെറിയ തരത്തിൽ വാരിയേഷൻ പേടിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിയാറ്റിന്റെ അളവ് കൂടിയത് എന്നൊക്കെയുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആണ് വരുന്നത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതക്രമങ്ങൾ.

എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം. ക്രിയാറ്റിനിൽ എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഡിഫറെൻറ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണ് ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വേണ്ട ഒരു അമിനോ ആസിഡ് സാധാരണയായി നമ്മുടെ മസിൽ അതുപോലെ തന്നെ തലച്ചോറിലേക്കാണ് ബ്രെയിൻ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്.മസിലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പല കോശങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതിനു ശേഷം അതിനെ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ക്രിയാറ്റിനിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യമുള്ളതും.

ക്രിയാറ്റിന് വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ടുനിൻ എന്ന് പറയുന്ന വേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളതാണ്. സപ്ലിമെൻസ് കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടുതന്നെ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ക്രിയാറ്റിനിലിന്റെ അളവ് കൂടുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാം. സാധാരണയായി ഫുഡ് സപ്ലിമെൻറ് എടുക്കുന്ന ആളുകൾ ക്രിയാറ്റിൻ സപ്ലിമെൻററി ക്രിയാറ്റിൻ ഇന്ത്യ അളവ് കൂടാറുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ടുകളും പുറന്തള്ളുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ലിവറും മറ്റൊന്ന് കിഡ്നിയാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *