സൈനസൈറ്റിസിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ

ആൾക്കാരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് സൈനസൈറ്റിസ് അഥവാ നമ്മുടെ വരുന്ന നീർക്കെട്ട് എന്താണ് സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് നോക്കാം. അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മൂക്കിനുള്ളിലെ ദശ വളർന്ന പോലെയൊക്കെ അവർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ഒരുപക്ഷേ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സൈനസൈറ്റിസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആയിട്ട് വരാവുന്നതാണ് എന്താണ് സൈനസൈറ്റിസ് നോക്കാം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ മുഖത്തിന് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുന്ന കുറച്ച് എയർ സ്പേസുകൾ ആണ്. സൈനസുകൾ തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട് അതായത് മാക്സിലറീസ് ഉണ്ട് കൂടാതെ ഈ സൈനസുകൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ മുഖത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ആയിട്ട് എയർക്വിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എയർ സ്പേസുകൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഇനി എന്താണ് ഈ സൈനസുകളുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നമ്മൾ വായു ശ്വസിക്കുന്നത് നേരിട്ട് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്.

പകരം ഈ എയർ ക്യാപിറ്റലിലൂടെ കടന്നതാണ് അത് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് തിരിച്ചും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതായത് വൈറസ് ബാക്ടീരിയ തുടങ്ങി കൂടാതെ ഈ എയർ എല്ലാം ആകെ എണ്ണം ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വായു ശ്വസിക്കാനായി കിട്ടുന്നത്. സൈനസൈസ് അടുത്തൊരു ഫങ്ക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയോട്ടിയുടെ ഭാരം ക്രമീകരിക്കാൻ ആയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഈ തലയോട്ടിയിലെ വരുന്ന പ്രഷർ മെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട് ഈസുകൾ സൈനസുകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *