ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ്

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഷുഗർ കുറഞ്ഞുപോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ കൂടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിപി കുറഞ്ഞാൽ കൂടിയാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കുറഞ്ഞെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ളതുമാണ് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പനിയായിരുന്നു.

അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ വിട്ടുമാറാതിരിക്കുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ വരും അത് കുറച്ചുകാലം മെഡിസിൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് കുറയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ വീണ്ടും മെഡിസിൻ എപ്പോഴാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം പ്രോട്ടീൻ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമുള്ളത്.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മസിലിന്റെ ഗ്രോത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മസിലിന്റെ വോളിയം കൂട്ടാൻ അല്ലാതെ മറ്റ് എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ വന്നാൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് കോശങ്ങളുടെ ഗ്രോത്തും അതുപോലെ സൈസ് ആണെങ്കിലും സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിലും അതിൻറെ ഫംഗ്ഷൻ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും അതുപോലെതന്നെ റീജനറേഷൻ പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലും നമ്മുടെ പ്രോട്ടീന് ഉള്ളതിനനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment