ആസ്മ എന്ന രോഗം പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം

ശ്വാസതടസ്സവും ആസ്മയം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ എന്ന് കൂടുകയാണ്. ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന അലർജി രോഗമായ ആസ്മക്കൊപ്പം ഫോട്ടോയും രോഗമായ ഇന്റെരെസ്റ്റിംഗ് കൂടിവരുന്നതാണ് കാണുന്നത് എന്താണ് കാരണം ശ്വാസം നാളത്തെയും ശ്വാസകോശത്തെയും ബാധിക്കുന്ന അലർജിയും ആസ്മിയും രോഗങ്ങളും ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾക്കായി സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക്.

എങ്ങനെ മരുന്നുകളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ കഴിയും. ശ്വാസകോശം രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഓക്സിജൻ ഉള്ളത് ഏറ്റവും വേണ്ട ഹലോ മിനിറ്റ് ഓക്സിജൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിച്ചുപോകുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ പല മാത്രമല്ല നമ്മളെ ശ്വാസകോശം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവം കൂടിയാണ്.

മാത്രമല്ല ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ അത് നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ആൽക്കഹോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം പുറത്ത് കളയാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതും ഇതുതന്നെയാണ് കളയാനും നമുക്ക് എങ്ങനെയായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെ കളയാനും ഹെല്പ് ചെയ്യും. രോഗങ്ങളുടെ പതോളജിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് അതിന് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അമിതമായി ചുമയും ഉണ്ടാവുക നെഞ്ചിനകത്ത് ഒരു വേദന വരിക എന്നുള്ളതാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment