ഷുഗറും ബിപിയും ഇതിനു കൂടുതൽ ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം

പ്രായഭേദമന്യേ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഹാർട്ടറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ 40 ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു 40% മേലെ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും അധികം സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു കാരണം എങ്ങനെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും കൂടി നോക്കാം വരാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ.

ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ബ്ലോക്കുകളാണ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബ്ലോക്ക് കാരണം ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോശങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ എത്താതെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ കൊറോണറി ആ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള വേസിൽസ് ഹൃദയം ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ കിട്ടാതിരിക്കുക കാരണം എവിടെയെങ്കിലും അതിനു വേണ്ട ഹൃദയത്തിന് വേണ്ടത്രയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് കുടുങ്ങുന്ന സമയത്താണ്.

നമുക്ക് എംഎ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു 5 6 റീസൺസ് ആണുള്ളത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഹെവി മെറ്റൽസിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള ഡെപ്പോസിഷൻ നമ്മുടെ ഒരു ഡെപ്പോസിഷൻ കാരണം പലപ്പോഴും ഹാർഡ് ബ്ലോക്കുകൾ അതുപോലെതന്നെ മറ്റൊന്നാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടി വരുന്ന ഈ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് അമിതമായിട്ട് ബാഡ് കോളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് കൂടുന്നത് എൽഡിഎൽ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് കൂടുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment